PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING DOOR DINY KLOOSTERBOER

Meestal kunnen mensen op eigen kracht het leven aan. Er kunnen zich echter momenten of situaties voordoen waarin dat even niet lukt. Dan is het goed dat er iemand is waar je terecht kunt. Iemand die luistert, die je de spiegel voorhoudt, die naast je gaat staan, kortom iemand die een gids kan zijn op een moeilijk stuk van je levensweg.

Je kunt bij mij terecht wanneer je het gevoel hebt dat je vastloopt in je leven. Wanneer je niet meer weet hoe om te gaan met jezelf of de situatie. Mijn uitgangspunt van werken is psychosynthese. Daarnaast gebruik ik ook ACT en cognitieve gedragstherapie.

OVER PSYCHOSYNTHESE

De grondlegger van Psychosynthese is de Italiaanse psychiater Roberto Assagioli (1888-1974). Assagioli gaat uit van heel de mens.
Psychosynthese biedt handvatten en methodieken om weer in contact te komen met wie je werkelijk bent. Door allerlei ervaringen in het leven (soms nog uit je kindertijd) kun je het contact met die kern kwijt zijn geraakt.

Je hebt overlevingspatronen ontwikkeld die naar voren komen in je dagelijkse leven. Deze patronen worden in psychosynthese subpersonen genoemd.  

Enkele subpersonen zijn:                                                                                                              

 • De criticus: deze laat je voortdurend weten wat je verkeerd doet, hoe je tekort bent geschoten, welke fouten je hebt gemaakt en hoe weinig er van je deugd.           
 • De pleaser: zorgt er voor dat je je altijd zo gedraagt dat iedereen je aardig vindt en dat niemand zich aan je ergert. Hij is een expert in het aanvoelen van wat andere mensen nodig hebben.                    
 • De perfectionist: legt de lat hoog en rust niet totdat alle puntjes op de i staan. Hij heeft een ideaalbeeld hoe je eruit zou moeten zien en hoe je moet handelen, en wil dat je te allen tijde aan dat ideaal voldoet. Het is hard werken voor de perfectionist.

Als een subpersoon overheersend wordt, wordt je keuzevrijheid en gedragsmogelijkheden ingeperkt. Subpersonen zijn rollen die je al gaande het leven jezelf hebt eigen gemaakt. Vergelijk het met rollen die je speelt, innerlijke toneelspelers; of zie het als de muzikanten van jouw handelen.  Subpersonen zijn verbonden met het Hogere Onbewuste, de mogelijkheden die je hebt, en het Lagere Onbewuste, dat wat je vergat maar wat er wel is.  Ieder mens heeft veel van die subpersonen.

Elke subpersoon heeft echter ook een kwaliteit in zich:

 • De pleaser is gevoelig, flexibel, vriendelijk.
 • De perfectionist kent zorgvuldigheid en kwaliteit.                                                            
 • De criticus is helder en vaak wijs.

Het herkennen, erkennen en verkennen van de subpersonen maakt de kwaliteiten vrij en meer toegankelijk. Daardoor ontstaat evenwicht, krijg je als mens meer grip op jezelf en kun je je subpersonen bewuster aansturen. Je komt dichter bij je kern waar je ervaart dat het leven “mogen” is en geen moeten. Er ontstaat bewustwording en heling.

MINDFULNESS EN MEDITATIE

Mindfulness geeft handreikingen om meer aanwezig te zijn in het hier en nu. Je leert je gedachten, gevoelens, het lichaam en je verlangens te herkennen en ze te omarmen. Evenals je patronen. Psychosynthese opent de weg om te desidentificeren zodat je je beter kunt identificeren met je kwaliteiten, en je kern gaat herkennen.

Zijn we verbonden met onze kern, ons zelf, dan kan een energiebron gaan stromen vanuit ons Hogere Zelf (sommigen noemen dit God, anderen Buddha, of het universum), waardoor we vreugde, ruimte, licht en innerlijke vrede kunnen ervaren.

Ik bied korte trajecten aan om kennis te maken met meditatie en mindfulness. Individueel en groepsgewijs.

RELATIETHERAPIE

We onderkennen vaak pas dat er problemen zijn in de relatie als er al een fors probleeem is. Zoals bijvoorbeeld:

 • Een vreemdgaan van één van de twee.
 • Heftige ruzies.
 • Een langs elkaar heen leven.
 • Patronen die elkaar verstoren

Het is ook zeker zinvol om al in een eerder stadium begeleiding te vragen. Als je bijvoorbeeld merkt:

 • We botsen steeds vaker.
 • Ik ben meer geïrriteerd binnen de relatie als dat ik geniet of nog iets positiefs voel.
 • Ik heb het gevoel de kar alleen te trekken en voel me steeds vaker alleen.

Een auto krijgt een apk keuring en wij modderen vaak maar door. Soms kunnen een paar gesprekken al verhelderend zijn en een impuls geven om weer beter met elkaar te communiceren en je weer veilig te voelen bij elkaar.

Diny Kloosterboer
Diny KloosterboerPsychosociaal therapeut en psychosynthese gids
OVER DINY KLOOSTERBOER
Vanuit mijn ervaring ben ik op zoek gegaan naar een verbinding tussen psychotherapie en spiritualiteit.
Ik heb deze gevonden in de opleiding tot Psychosynthesegids en vanaf dat moment is psychosynthese mijn uitgangspunt van werken.

Ik ben in 2000 gestart met mijn eigen praktijk het Oosten, praktijk voor psychosociale therapie.

De laatste jaren heb ik regelmatig bijscholingscursussen gevolgd waaronder relatietherapie en oplossingsgericht werken. Evenzo op het gebied van psychosynthese.
Pierro Ferruci, opgeleid door Assagioli (grondlegger van Psychosynthese) komt gelukkig om de 2 jaar naar Duitsland en het is een feest om bij hem zijn seminars te mogen volgen.

Binnen psychosynthese is het eigen ontwikkelingsproces even belangrijk als de theoretische kennis. Als ik nooit in de kelder ben geweest kan ik ook niet meegaan met de cliënt de kelder in. Dit geldt ook voor de zolder.

Praktijk het Oosten
Diny Kloosterboer
06 295 479 85
diny@praktijkhetoosten.info

Ga naar de website van Diny Kloosterboer en 'Praktijk het Ooosten'