Jaarlijks gaan er bijna 3 miljoen mensen naar de fysiotherapeut.

De fysiotherapeut is specialist in bewegen en kan u helpen bij klachten aan uw houdings- en bewegingsapparaat. Maar ook bij bijvoorbeeld vermoeidheidsklachten, spanningsgerelateerde klachten of hoofdpijn kan fysiotherapie helpen om deze te verminderen.

Voor cranio-sacraaltherapie kunt u bij Sarvata terecht bij Karin Lavrijsen

Karin ook werkzaam als craniosacraal therapeut. Ga naar de beschrijving van Craniosacraal therapie >>>

Karin Lavrijsen
Karin LavrijsenFysiotherapeute en Craniosacraal therapeut
Karin rondde de opleiding fysiotherapie bij Hogeschool ThimvanderLaan in 2007 af en heeft zich in 2012 gecertificeerd als craniosacraal therapeut. Ze is geregistreerd in het kwaliteitsregister voor fysiotherapie en als craniosacraaltherapeut is ze aangesloten bij het RCN. Karin werkte eerst met zelfzorgprogramma’s, psychosomatische fysiotherapie en medische training. Ze volgde verschillende cursussen waaronder Myofasciale Pijn en CranioSacraaltherapie. Haar interesse ging uit naar moeilijk verklaarbare klachten. Door het lichaam als een geheel te zien en door de behandelmogelijkheden van myofasciale triggerpoints en craniosacraaltherapie vond Karin manieren om ‘vage klachten’ aan te pakken. Daarnaast is de behandelmethode ook heel geschikt bij acute klachten en overbelasting. Haar specialisaties zijn triggerpointtherapie, craniosacraal therapie, fasciale mobilisaties, pilates oefentherapie en medical taping. Als je bij haar in behandeling komt, wordt eerst een zo breed mogelijk beeld van het probleem geschetst. Je lichamelijke conditie, emotionele belasting en je aanpassingsmogelijkheden hebben allemaal invloed op je klachten. Vervolgens wordt bekeken welke manier van behandelen het best past bij uw situatie. Ze streeft ernaar dat je inzicht krijgt in het waarom van je klachten, zodat je die zelf ook zo goed mogelijk kunt beïnvloeden en weet hoe je herhaling kunt helpen voorkomen.

Je kunt haar bereiken via:
* Telefoon: 06 – 13234538
* E-mail: info@karinlavrijsen.nl

Ga naar de website van Karin Lavrijsen