Biografiek is de studie van de levensloop.
Ons inziens is Biografiek bij uitstek een instrument om je levensloop te onderzoeken .
Met Biografisch werk sta je stil bij je eigen levensverhaal en wat daar tot verschijning wil komen.
Je krijgt contact met de rode draad in je leven en kunt op het spoor komen van waar het in jouw leven overgaat en wat je hier op aarde komt doen.
Door terug te kijken naar je leven en dat in gesprek te brengen, kun je je talenten gaan herwaarderen en als krachtbronnen in gaan zetten voor de toekomst. Dit maakt dat biografisch werken een toekomstgericht karakter heeft.
Binnen de psychologie ligt het accent vaak op het trauma en de beleving. Binnen de biografie is er ook ruimte voor de pijnlijke stukken uit je verleden, maar ligt het accent op de ontwikkeling van ‘De Wil’. Hóe heb je je verhouden tot wat het leven geeft en wat het leven neemt en hoe zich dat ontwikkeld heeft door de tijd heen.
Doordat dit zichtbaar wordt in de dialoog en in het bewustzijn komt, draagt dit bij aan een gevoel van zingeving.

Voor het komende jaar gaan we starten met een pilot in de vorm van een cursus Autobiografisch schrijven aan de hand van de 7-jaarsfasen. Hierover volgt zsm informatie in de vorm van folders en/of een oproep in de nieuwsbrief.

Voor Biografiek kunt u binnen Sarvata terecht bij  Lies van Meyenfeldt en Monique Heijting.

Lies von Meyenfeldt
Lies von Meyenfeldt Biografisch coach
Achtergrond in diverse velden van de gezondheidszorg. Na mijn opleiding tot A- verpleegkundige , heb ik de HBO-V, Ecologische Gezondheidszorg en de 4-jarige opleiding tot Biografisch Coach gevolgd.
De laatste 10 jaar werkzaam in de ouderenzorg, met als aandachtgebied belevingsgerichte zorg voor ouderen.

De kwaliteiten die ik o.a. inzet zijn:
– Empathisch vermogen;
– Het kunnen beleven en zien van de ander zijn/haar eigenheid;
– Echtheid, betrokkenheid en enthousiasme;
– Ondersteuning geven aan het individuele proces;
– Uit de gedachtestroom van de ander de essentie kunnen verstaan en dit reflecteren.

Je kunt haar bereiken via:
* Telefoon: 06 – 83031724
* E-mail: info@denachtmens.nl

Monique Heijting
Monique Heijting Biografisch coach
Achtergrond in personeelsmanagement, m.n. opleiding & training en loopbaanbegeleiding. Opleiding HBO-PW en Biografisch Coach. Ruime ervaring als coach in eigen bedrijf en als job coach bij diverse ondernemingen.

Ik ben in staat om te handelen vanuit de intuïtie. Mijn kracht ligt in o.a.
– mensen zichzelf laten zijn;
– humor en relativeringsvermogen;
– oprechte interesse in de ander;
– ondersteunend kunnen zijn in het vergroten van het gevoel van eigenwaarde en eigenheid.

Je kunt haar bereiken via:
* Telefoon: 06 – 12916722
* E-mail: info@denachtmens.nl

Ga naar de website van Monique Heijting en Lies von Meyenfeldt en 'De Nachtmens'