The Human Circle

Doel van THC

1. Viering van de eeuwige dimensie in ons mens-zijn.

Traditioneel willen we op zondagochtend stil staan bij de eeuwige dimensie in onszelf. Willen we
herinneren dat we ‘ziel’ zijn, dat we ruimtereizigers zijn, zielen zijn in een lichaam, ons ruimtepak.
We hebben de neiging onszelf te identificeren met onze persoonlijkheid, geslacht, lichaam, geest,
kleur, ras, ons verhaal. Dit zijn echter allemaal kortstondige ervaringen in een eindeloze stroom van
bewustzijn. Tijdens de meditaties zal het accent liggen op het her-inneren van de oergrond van ons
bewustzijn.

2. Verbinding.

Je kunt de mens zien als een energetisch veld, een energetische cirkel. Wanneer er zes mensen samen
zijn ontstaat er een zevende figuur, de bloem. Zie logo THC. Wij geloven in de verbindende kracht
van de mens. Wij geloven dat de mens zijn scheppende en vernietigende kracht kan verbinden en tot
volle bloei kan brengen. De mens is enerzijds geest, anderzijds beest. Kan hij deze beide dimensies in
zijn wezen verbinden dan is het feest.The Human Circle wil mensen met elkaar verbinden, zodat we
gezamenlijk bloemen kunnen vormen. Wij mensen kunnen op deze wonderlijke planeet de bloemen
des levens zijn.

3. Afstemmen op ons hart.

We krijgen als mens vanuit diverse delen van onze existentie informatie aangeleverd.
Het hoofd: het verstand, ons denken, wat voor alles een grond zoekt. Niets is zonder Grond.
De onderbuik: onze intuïtie wijst ons helder en welonderscheiden, in een oogwenk, wat te doen. Het
hart: in ons hart kunnen de stemmen van het warme zuiden en het koele noorden zich vermengen en
tot resonantie worden gebracht. In deze samenzang is de samenhang van boven en beneden
onmiddellijk ervaarbaar.
Ons hart is de poort naar het veld van potentie. De verbinding van noord en zuid, van oost en west.
Ons hart is het centrum waar diverse dimensies samenkomen.

4. Beschermen, verdiepen en verheffen van ons mens-zijn

In deze tijd waarin we als mens in een overgerationaliseerd systeem steeds verder opschuiven richting
ding, richting machine, richting robot willen we onze typische menselijke kwaliteiten verdiepen en
ontwikkelen. Kwaliteiten zoals onder andere: zelfreflectie, empathie, mededogen, medevreugde,
barmhartigheid, solidariteit. De mens is het wezen waarin het geweten spreekt, het wezen dat door
zelfreflectie gewetensvol kan handelen.

5. Alternatieve samenleving.

We willen van binnenuit een alternatieve samenleving trachten te ontwikkelen. Een samenleving
waarin de balans tussen welvaart en welzijn is hersteld. Waarin de algemeen menselijke waarden van
velen prevaleren boven de exorbitante welvaart van enkelen. Een samenleving waarin onze onderlinge
verbondenheid wordt erkend, herkend en bevorderd. Een samenleving die in harmonie leeft met zijn
innerlijke natuur en met de natuur om hem heen. Waar mensen wonen op een schone Aarde, schone
lucht inademen, schoon water drinken en het leven vieren vanuit het vuur in hun hart.

Concreet:

We komen momenteel om de twee weken samen op zondagmorgen.

De viering is van 10.30u. tot 12.00u. inloop vanaf 10.00 u.

We vieren ons mens zijn door te zingen, mediteren, contempleren, dansen, dichten,

Na afloop is er taart en thee en ruimte voor ontmoeting.

Kosten 5 euro contant

.

.

Uitnodiging voor de volgende dienst

                       Mooie mens

                            Welkom bij de volgende viering van ons mens-zijn

                          ZONDAG 16 januari 2022 van 10.30 u. tot 12.00 u.

                                           Welkom in The Human Circle

Het thema van ons cirkelgesprek tijdens deze viering zal ‘het geweten’ zijn.

Velen van ons weigeren te buigen voor een medische handeling die indruist tegen onze intuïtie,

tegen ons innerlijk weten, ons ge-weten.

Het is fijn als je thuis je innerlijk licht laat schijnen over dit fenomeen.

Tijdens de viering zullen we in een wervelend cirkelgesprek onze diverse zienswijzen rond laten kringelen.

Frits Ottens
Frits OttensBegeleider The Human Circle
Frits Ottens (1960)
Studeerde filosofie in Nijmegen en Amsterdam.
Volgde de vierjarige Bewustzijnstraining aan de school voor Zijnsoriëntatie in Utrecht.
Thans is hij verbonden als gastdocent ethiek aan het Instituut voor toegepaste Haptonomie .
Wat hij niet onder woorden kan brengen probeert hij te tonen in zijn schilderijen
.
.

Aanmelden via:

Frits Ottens <fjmottens@gmail.com>

.

.

.

Data vieringen in 2022:

  • 16 januari
  • 30 januari
  • 13 februari
  • 20 februari
  • 6 maart
  • 20 maart

.

.

Draaiboek viering:

– kaarsontsteking

– mantra

– welkomswoord

– incarnatie

– meditatie

– dans

– cirkelgesprek

– gedicht

– dank en wenswoord

– mantra

– stiltemeditatie

– kaarsuitblazing

Inloop vanaf 10.00 u.

Wees op tijd, de poort sluit om 10.25u.

Graag aanmelden van te voren.

Sarvata

Schependomlaan 17 e

6542 RL   Nijmegen