The Human Circle (THC)

 Grondgedachte

 Geloofsbelijdenis

Wij geloven in de mens!

Wij geloven dat de mens zijn scheppende en vernietigende kracht kan samenbrengen.

Wij ervaren dat we net als moeder Aarde zijn onderworpen aan licht en donker en dat we als aardwezens deze krachten in onszelf kunnen verbinden.

Wij geloven in de verbindende kracht van ons wezen.

Wij geloven dat we allemaal energetische cirkels zijn die wanneer ze zich met elkaar verbinden bloemen vormen (zie logo).

Wij geloven dat alle leven heilig is en met eerbied dient te worden bejegend.

Wij geloven dat alle mensen gelijkwaardig zijn; niet een mens is meer waard dan een willekeurige andere.

We geloven dat alle mensen unieke manifestaties zijn van hetzelfde oermateriaal.

We geloven dat we als mens telkens weer oorspronkelijker de sprong kunnen springen. De sprong van afgescheidenheid naar verbinding. De sprong van ego naar zelf. De sprong van alleen naar alEen, van eenzaam naar eenSaam.

Doel van THC:

1.Vieren, verdiepen en verheffen van ons mens-zijn.

 We hebben als mens het vermogen om de diverse lagen van onze existentie met elkaar te verbinden. Zo kunnen we luisteren naar de stem van onze onderbuik en naar de stem van onze rede. Beide stemmen kunnen we verbinden in ons hart. De plek waar rede en intuïtie kunnen resoneren. Door deze resonantie kan de stem van ons hart, ons geweten gaan klinken. Hier ligt onze menselijke potentie verborgen. Als genootschap streven we naar een ontwikkeling van deze kracht.

2. Vertegenwoordigen en behartigen van algemeen menselijke belangen.

In deze tijd van grote veranderingen willen we als genootschap mensen in nood bij staan. Op allerlei niveaus.  Voeding, gezondheid, huisvesting, onderwijs, rechtszekerheid enzovoort.

3.Verbinden van de diverse splinters 

Er zijn diverse groepen mensen momenteel die zich zorgen maken over  de toenemende verontmenselijking,  robotisering, automatisering, rationalisering van de samenleving. We willen als genootschap een onderdak bieden voor mensen die willen leven vanuit hun hart. Door ons met diverse splinters te verbinden kunnen we wellicht in de loop der tijd een balk vormen. Een balk waarop een nieuwe wereld kan ontstaan. Een wereld waarin bekken, hart en hoofd in harmonie zijn.

Verankering in andere religieuze stromingen

 1. In navolging van Mahatma Gandhi streven we naar geweldloosheid.
 2. Zoals Boeddha proberen we onze eigen Boeddhanatuur te ontwikkelen.
 3. In de geest van Jezus willen we trachten “het koninkrijk Gods’ in en om ons heen vorm te geven.

Gouden regels

 1. In conflictsituaties op zoek gaan naar datgene wat ons verbindt.
 2. Spreek altijd vanuit jezelf in ik-boodschappen.
 3. Postulaat van integriteit: Wees in alles wat je zegt integer en ga er vanuit dat de ander ook integere uitspraken doet.
 4. Probeer zo open mogelijk in het hier en nu aanwezig te zijn.
 5. Wees transparant in je doen en laten.
 6. Handel zo dat je handelswijze een richtsnoer kan zijn.
 7. Vermijdt scheidingsdenken wat leidt tot een dualistisch wereld/mensbeeld.
 8. Herinner dat alles en iedereen een manifestatie van het Ene is.
 9. Probeer in eenieder het goede, het ware en het schone te bevorderen.
 10. Omhels het slachtoffer in jezelf maar voorkom vereenzelving.
 11. Tracht in alle omstandigheden vriendelijk te zijn.

Concreet:

We komen momenteel om de twee weken samen op zondagmorgen.

De viering is van 10.30u. tot 12.00u. inloop vanaf 10.00 u.

We vieren ons mens zijn door te zingen, mediteren, contempleren, dansen, dichten,

Na afloop is er taart en thee en ruimte voor ontmoeting.

Kosten 5 euro contant

.

.

Uitnodiging voor de volgende dienst

Waarachtige mens,

Welkom bij de volgende viering van de heilige dimensie in ons mens-zijn:

ZONDAG 25 september 2022 van 10.30 u. tot 12.00 u.

Thema: Staat van afgescheiden voelen van het Goddelijke bewustzijn

Hoe manifesteert deze zijnsstaat zich in jouw leven van alle dag? En hoe weet jij deze toestand te herkennen en eventueel om te buigen?

Welkom in The Human Circle!

.

.

Terugblik op voorgaande dienst:

Goddelijke mens,

We waren zondag 4 september bijeen in ‘heelheid’, in Sarvata. Ook al waren we met en klein clubje van één vrouw en vijf mannen, het was goed. Anton droeg ons een prachtig lied/gedicht voor en ging het daarna zelfs zingen. Een lied waarin de innige band van God en mens werd bezongen. Zolang er mensen zijn hebben ze contact gevoeld en gezocht met het bovennatuurlijke en hebben ze deze ervaring trachten te duiden, vorm te geven, te ritualiseren.

Tijdens het cirkelgesprek bleek er weinig animo voor ‘God’.

De enkeling daargelaten … God leek in ongenade gevallen, of had als non-entiteit afgedaan.

Zelf trachtte ik nog een lans te breken voor God.

God wordt vaak voorgesteld als een almachtige God. In deze voorstelling is het onmogelijk het kwaad in de wereld te begrijpen. Dit brengt ons bij t aloude theodicee: als God Goed is en almachtig hoe komt dan het kwaad in de wereld? Waar komen de Archonten vandaan? Als alles wat is een manifestatie van God, van liefde is waar komt dan al de ellende vandaan? Ziekten, natuurrampen, kinderporno, noem maar op. Ingewikkeld. Wellicht is God minder almachtig als wij denken. Met Rainer Maria Rilke wil ik God zien als een ‘wordende God’. Geen kant en klare God die vanaf zijn hemelse troon het heelal bestierd, maar een kracht in onszelf. Het vermogen om door alle betoveringen van de vorm heen in contact te zijn met liefde, het koninkrijk Gods, de zijnsdimensie of heilige dimensie. Of welk ontoereikend woord/concept ook.

Hoewel we God niet kunnen definiëren, niet kunnen vangen binnen onze beperkte concepten, kunnen we wel ervaren of we in contact zijn met de Goddelijke dimensie. Of anders geformuleerd, we kunnen voelen, ervaren dat we ons afgescheiden voelen van deze dimensie. Dit gevoel van afgescheidenheid kan leiden tot eenzaamheid, wanhoop, verlatenheid, verlorenheid en isolatie. Een gevoel van gefragmenteerd zijn. Een los, op zichzelf staand deeltje te zijn wat geen verbinding meer ervaart met een groter geheel. Iedereen gevangen in zijn eigen celfoon. Onverbonden met het tastbare, concrete leven om zich heen.

Voor de volgende viering is deze staat van afgescheidenheid het thema. Hoe manifesteert deze zijnsstaat zich in jouw leven van alle dag? En hoe weet jij deze toestand te herkennen en eventueel om te buigen?

Er waren binnen de cirkel wat ongeregeldheden. Mensen die botsen met elkaar. Dat bracht mij even in een lastig parket. Uit-einde-lijk vond ik steun in de woorden en houding van Albertine waarin liefde en acceptatie van iedereen in doorklonk. Het is fijn als er binnen The Human Circle ruimte is voor alle ‘rare’ vogeltjes, hoe ze ook gebekt zijn.

Toch hebben deze ongeregeldheden ook iets positiefs tot gevolg gehad en mij aangezet tot het formuleren van het THC-gedachtengoed, waar ook ‘gouden regels’ in zijn opgenomen.

Voor de komende viering : wie wil wat doen? Er zijn verscheidene taken. 1.Incarnaties 2. Openingslied 3. Meditatie 4. Muziek  5. Gedicht of verhaaltje 6. Bakkunsten 7. …

Frits

Iets lekkers voor bij de thee en koffie, na de viering is altijd welkom.

Frits Ottens
Frits OttensBegeleider The Human Circle
Frits Ottens (1960)
Studeerde filosofie in Nijmegen en Amsterdam.
Volgde de vierjarige Bewustzijnstraining aan de school voor Zijnsoriëntatie in Utrecht.
Thans is hij verbonden als gastdocent ethiek aan het Instituut voor toegepaste Haptonomie .
Wat hij niet onder woorden kan brengen probeert hij te tonen in zijn schilderijen
.
.

Aanmelden via:

Frits Ottens <fjmottens@gmail.com>

Voor meer informatie ga naar de website van The Human Circle: http://www.thehumancircle.online

Graag aanmelden van te voren.

.

.

.

Data vieringen in 2022 en 2023:

  • 25 sept
  • 9 okt
  • 23 okt
  • 6 nov
  • 20 nov
  • 4 dec
  • 18 dec
  • 1 jan 2023
  • 15 jan
  • 29 jan
  • 12 febr
  • 26 febr

.

.

Draaiboek viering:

– kaarsontsteking

– mantra

– welkomswoord

– incarnatie

– meditatie

– dans

– cirkelgesprek

– gedicht

– dank en wenswoord

– mantra

– stiltemeditatie

– kaarsuitblazing

.

.

Inloop vanaf 10.00 u.

Wees op tijd, de poort sluit om 10.25u.

.

.

Plek van samenkomst

Sarvata

Schependomlaan 17 e

6542 RL   Nijmegen