The Human Circle

Doel van THC

1. Viering van de eeuwige dimensie in ons mens-zijn.

Traditioneel willen we op zondagochtend stil staan bij de eeuwige dimensie in onszelf. Willen we
herinneren dat we ‘ziel’ zijn, dat we ruimtereizigers zijn, zielen zijn in een lichaam, ons ruimtepak.
We hebben de neiging onszelf te identificeren met onze persoonlijkheid, geslacht, lichaam, geest,
kleur, ras, ons verhaal. Dit zijn echter allemaal kortstondige ervaringen in een eindeloze stroom van
bewustzijn. Tijdens de meditaties zal het accent liggen op het her-inneren van de oergrond van ons
bewustzijn.

2. Verbinding.

Je kunt de mens zien als een energetisch veld, een energetische cirkel. Wanneer er zes mensen samen
zijn ontstaat er een zevende figuur, de bloem. Zie logo THC. Wij geloven in de verbindende kracht
van de mens. Wij geloven dat de mens zijn scheppende en vernietigende kracht kan verbinden en tot
volle bloei kan brengen. De mens is enerzijds geest, anderzijds beest. Kan hij deze beide dimensies in
zijn wezen verbinden dan is het feest.The Human Circle wil mensen met elkaar verbinden, zodat we
gezamenlijk bloemen kunnen vormen. Wij mensen kunnen op deze wonderlijke planeet de bloemen
des levens zijn.

3. Afstemmen op ons hart.

We krijgen als mens vanuit diverse delen van onze existentie informatie aangeleverd.
Het hoofd: het verstand, ons denken, wat voor alles een grond zoekt. Niets is zonder Grond.
De onderbuik: onze intuïtie wijst ons helder en welonderscheiden, in een oogwenk, wat te doen. Het
hart: in ons hart kunnen de stemmen van het warme zuiden en het koele noorden zich vermengen en
tot resonantie worden gebracht. In deze samenzang is de samenhang van boven en beneden
onmiddellijk ervaarbaar.
Ons hart is de poort naar het veld van potentie. De verbinding van noord en zuid, van oost en west.
Ons hart is het centrum waar diverse dimensies samenkomen.

4. Beschermen, verdiepen en verheffen van ons mens-zijn

In deze tijd waarin we als mens in een overgerationaliseerd systeem steeds verder opschuiven richting
ding, richting machine, richting robot willen we onze typische menselijke kwaliteiten verdiepen en
ontwikkelen. Kwaliteiten zoals onder andere: zelfreflectie, empathie, mededogen, medevreugde,
barmhartigheid, solidariteit. De mens is het wezen waarin het geweten spreekt, het wezen dat door
zelfreflectie gewetensvol kan handelen.

5. Alternatieve samenleving.

We willen van binnenuit een alternatieve samenleving trachten te ontwikkelen. Een samenleving
waarin de balans tussen welvaart en welzijn is hersteld. Waarin de algemeen menselijke waarden van
velen prevaleren boven de exorbitante welvaart van enkelen. Een samenleving waarin onze onderlinge
verbondenheid wordt erkend, herkend en bevorderd. Een samenleving die in harmonie leeft met zijn
innerlijke natuur en met de natuur om hem heen. Waar mensen wonen op een schone Aarde, schone
lucht inademen, schoon water drinken en het leven vieren vanuit het vuur in hun hart.

Concreet:

We komen momenteel om de twee weken samen op zondagmorgen.

De viering is van 10.30u. tot 12.00u. inloop vanaf 10.00 u.

We vieren ons mens zijn door te zingen, mediteren, contempleren, dansen, dichten,

Na afloop is er taart en thee en ruimte voor ontmoeting.

Kosten 5 euro contant

.

.

Uitnodiging voor de volgende dienst

Waarachtige mens,

Welkom bij de volgende viering van de heilige dimensie in ons mens-zijn:

ZONDAG 22 mei 2022 van 10.30 u. tot 12.00 u.

Welkom in The Human Circle!

Het thema voor onze volgende viering is ‘De heilige dimensie’.

Als onze vieringen deze dimensie als kern heeft dan is t fijn en
onontbeerlijk dat we elkaar hierin helder en welonderscheiden verstaan.
Zou je in een paar woorden jouw ideeën rondom deze dimensie willen schetsen?

.

.

Terugblik op voorgaande dienst:

Mooie mensen,

Was er vorige keer een kleuter aanwezig, zondagochtend was er een wat
oudere dame, Judiths moeder in ons midden. The Human Circle lijkt zich naar
boven en beneden uit te strekken. Wondervol.

Wellicht was in mijn uitnodiging het thema voor afgelopen zondagochtend
niet helder genoeg geformuleerd, waardoor het eigenlijk niet helemaal uit
de verf kwam.
Het jezelf uitspreken, het gaan staan voor jezelf, voor je mens-zijn werd
o.a. begrepen als een realiseren dat je de waarheid niet in pacht hebt,
door je niet overbodig te voelen, door te realiseren dat alles een illusie
is met een hoog vergankelijkheidsgehalte and by realizing that it takes two
to tango.

Het thema voor de volgende keer is:  De heilige dimensie.
Als onze vieringen deze dimensie als kern heeft dan is t fijn en
onontbeerlijk dat we elkaar hierin helder en welonderscheiden verstaan.
Zou je in een paar woorden jouw ideeën rondom deze dimensie willen schetsen?

Er is het plan om van 11 tot 17 september 2022 een vijfdaagse retraite aan
te bieden in *Le Drôme* in Frankrijk.
Het thema tijdens deze retraite zal ook “de heilige dimensie’ zijn.
Hoe kunnen we in contact blijven met deze dimensie? Dit door alle
stemmingen, gesteldheden, omstandigheden heen
Dat is de oefening.

Een uitgebreide uitnodiging volgt nog.
Morgenvroeg vertrek ik voor een goede week naar Italië en ga ik het plan
verder uitbroeden.

Hartelijke groet,
Frits

p.s.

Voel je vrij iets voor te lezen, een gedicht voor te dragen, iets te spelen, een lied te zingen! Als het gerelateerd kan zijn aan t thema dan is dat des te fraaier maar geen voorwaarde.

Iets lekkers voor bij de thee en koffie, na de viering is altijd welkom.

Frits Ottens
Frits OttensBegeleider The Human Circle
Frits Ottens (1960)
Studeerde filosofie in Nijmegen en Amsterdam.
Volgde de vierjarige Bewustzijnstraining aan de school voor Zijnsoriëntatie in Utrecht.
Thans is hij verbonden als gastdocent ethiek aan het Instituut voor toegepaste Haptonomie .
Wat hij niet onder woorden kan brengen probeert hij te tonen in zijn schilderijen
.
.

Aanmelden via:

Frits Ottens <fjmottens@gmail.com>

Voor meer informatie ga naar de website van The Human Circle: http://www.thehumancircle.online

.

.

.

Data vieringen in 2022:

  • 22 mei
  • 5 juni
  • 19 juni
  • 3 juli

.

.

Draaiboek viering:

– kaarsontsteking

– mantra

– welkomswoord

– incarnatie

– meditatie

– dans

– cirkelgesprek

– gedicht

– dank en wenswoord

– mantra

– stiltemeditatie

– kaarsuitblazing

Inloop vanaf 10.00 u.

Wees op tijd, de poort sluit om 10.25u.

Graag aanmelden van te voren.

Sarvata

Schependomlaan 17 e

6542 RL   Nijmegen