The Human Circle (THC)

 Grondgedachte

 Geloofsbelijdenis

Wij geloven in de mens!

Wij geloven dat de mens zijn scheppende en vernietigende kracht kan samenbrengen.

Wij ervaren dat we net als moeder Aarde zijn onderworpen aan licht en donker en dat we als aardwezens deze krachten in onszelf kunnen verbinden.

Wij geloven in de verbindende kracht van ons wezen.

Wij geloven dat we allemaal energetische cirkels zijn die wanneer ze zich met elkaar verbinden bloemen vormen (zie logo).

Wij geloven dat alle leven heilig is en met eerbied dient te worden bejegend.

Wij geloven dat alle mensen gelijkwaardig zijn; niet een mens is meer waard dan een willekeurige andere.

We geloven dat alle mensen unieke manifestaties zijn van hetzelfde oermateriaal.

We geloven dat we als mens telkens weer oorspronkelijker de sprong kunnen springen. De sprong van afgescheidenheid naar verbinding. De sprong van ego naar zelf. De sprong van alleen naar alEen, van eenzaam naar eenSaam.

Doel van THC:

1.Vieren, verdiepen en verheffen van ons mens-zijn.

 We hebben als mens het vermogen om de diverse lagen van onze existentie met elkaar te verbinden. Zo kunnen we luisteren naar de stem van onze onderbuik en naar de stem van onze rede. Beide stemmen kunnen we verbinden in ons hart. De plek waar rede en intuïtie kunnen resoneren. Door deze resonantie kan de stem van ons hart, ons geweten gaan klinken. Hier ligt onze menselijke potentie verborgen. Als genootschap streven we naar een ontwikkeling van deze kracht.

2. Vertegenwoordigen en behartigen van algemeen menselijke belangen.

In deze tijd van grote veranderingen willen we als genootschap mensen in nood bij staan. Op allerlei niveaus.  Voeding, gezondheid, huisvesting, onderwijs, rechtszekerheid enzovoort.

3.Verbinden van de diverse splinters 

Er zijn diverse groepen mensen momenteel die zich zorgen maken over  de toenemende verontmenselijking,  robotisering, automatisering, rationalisering van de samenleving. We willen als genootschap een onderdak bieden voor mensen die willen leven vanuit hun hart. Door ons met diverse splinters te verbinden kunnen we wellicht in de loop der tijd een balk vormen. Een balk waarop een nieuwe wereld kan ontstaan. Een wereld waarin bekken, hart en hoofd in harmonie zijn.

Verankering in andere religieuze stromingen

 1. In navolging van Mahatma Gandhi streven we naar geweldloosheid.
 2. Zoals Boeddha proberen we onze eigen Boeddhanatuur te ontwikkelen.
 3. In de geest van Jezus willen we trachten “het koninkrijk Gods’ in en om ons heen vorm te geven.

Gouden regels

 1. In conflictsituaties op zoek gaan naar datgene wat ons verbindt.
 2. Spreek altijd vanuit jezelf in ik-boodschappen.
 3. Postulaat van integriteit: Wees in alles wat je zegt integer en ga er vanuit dat de ander ook integere uitspraken doet.
 4. Probeer zo open mogelijk in het hier en nu aanwezig te zijn.
 5. Wees transparant in je doen en laten.
 6. Handel zo dat je handelswijze een richtsnoer kan zijn.
 7. Vermijdt scheidingsdenken wat leidt tot een dualistisch wereld/mensbeeld.
 8. Herinner dat alles en iedereen een manifestatie van het Ene is.
 9. Probeer in eenieder het goede, het ware en het schone te bevorderen.
 10. Omhels het slachtoffer in jezelf maar voorkom vereenzelving.
 11. Tracht in alle omstandigheden vriendelijk te zijn.

Concreet:

We komen momenteel om de twee weken samen op zondagmorgen.

De viering is van 10.30u. tot 12.00u. inloop vanaf 10.00 u.

We vieren ons mens zijn door te zingen, mediteren, contempleren, dansen, dichten,

Na afloop is er taart en thee en ruimte voor ontmoeting.

Kosten 5 euro contant

.

.

Uitnodiging voor de volgende dienst

Waarachtige mens,

Welkom bij de volgende viering van de heilige dimensie in ons mens-zijn:

ZONDAG 15 januari 2023 van 10.30 u. tot 12.00 u.

Thema: Mededogen

Hoe versta jij mededogen? Hoe leg je het aan de dag in je dagelijkse leven?

Waarin verschilt het van medelijden? Zijn er overeenkomsten?

Zelfmedelijden bestaat maar is er ook zelfmededogen? Zo niet, zullen we het dan uitvinden?

Frits

Welkom in The Human Circle!

.

.

Terugblik op voorgaande dienst:

Namaste,

Een sprankelend nieuwjaar! Een jaar waarin jij jouw menszijn ten volle mag leven, eren en vieren.,

The Human Circle heeft als doel het contact met  ‘de bronloze bron’ te verstevigen. In contact te zijn met het veld van potentie, voorbij vorm, gedachten, identificaties, historie, kortweg ons verhaal.

We willen de zijnsdimensie, de heilige dimensie die ten grondslag ligt aan alle verschijningsvormen, eren en vieren.
Deze dimensie, die aan onze existentie vooraf en voorbij gaat, is het meest nabije en is onze diepste natuur. Toch wordt dit meest nabije licht vergeten en zijn we in een handomdraai weer volledig geïdentificeerd met onze vorm, eigenschappen, gedachten, emoties en zo voort.  Enfin … le condition humain.

Tijdens de viering willen we ons op diverse manieren oefenen in het herinneren van deze dimensie.

Zondag 1 januari waren we met een kleine delegatie van THC bij mij thuis samen. Werden er dingen doorgesproken, mediteerden, dansten en aten we samen.

Het was een goed begin van het nieuwe jaar. Een jaar waarin we iedereen als representant van deze vormloze dimensie welkom willen heten.

Frits

Iets lekkers voor bij de thee en koffie, na de viering is altijd welkom.

Frits Ottens
Frits OttensBegeleider The Human Circle
Frits Ottens (1960)
Studeerde filosofie in Nijmegen en Amsterdam.
Volgde de vierjarige Bewustzijnstraining aan de school voor Zijnsoriëntatie in Utrecht.
Thans is hij verbonden als gastdocent ethiek aan het Instituut voor toegepaste Haptonomie .
Wat hij niet onder woorden kan brengen probeert hij te tonen in zijn schilderijen
.
.

Aanmelden via:

Frits Ottens <fjmottens@gmail.com>

Voor meer informatie ga naar de website van The Human Circle: http://www.thehumancircle.online

Graag aanmelden van te voren.

.

.

.

Data vieringen in 2023:

  • 15 jan 2023
  • 29 jan
  • 12 febr
  • 26 febr

.

.

Draaiboek viering:

– kaarsontsteking

– mantra

– welkomswoord

– incarnatie

– meditatie

– dans

– cirkelgesprek

– gedicht

– dank en wenswoord

– mantra

– stiltemeditatie

– kaarsuitblazing

.

.

Inloop vanaf 10.00 u.

Wees op tijd, de poort sluit om 10.25u.

.

.

Plek van samenkomst

Sarvata

Schependomlaan 17 e

6542 RL   Nijmegen